£125,000 Odszkodowania za Astme Spowodowaną Pracą przy Włóknach Szklanych

Pan WS był doświadczonym laminatorem w produkcji łodzi w Polsce. Powszechnie znane jest to, że żywice stosowane w procesie laminacji włóknem szklanym powodują astmę, jeśli pracownicy są narażeni na kontakt z nimi. Firmy, w których pracownicy są w kontakcie z tymi produktami muszą podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu upewnienia się, że ich pracownicy nie są narażeni na ryzyko rozwoju astmy. Jest to określone ważnymi przepisami, znanymi jako (eng. COSHH) Rozporządzenie Ministra Zdrowia Odnośnie Kontroli Substancji Niebezpiecznych.

W Polsce Pan WS nie miał problemów zdrowotnych. Firma, dla której pracował w Polsce monitorowała jego zdrowie regularnie i zapewniała odpowiednie i skuteczne środki ochronne, aby mieć pewność, że nie wdychał on substancji, które powodują astmę. Ten rodzaj pracy wymaga odpowiednich kwalifikacji i jest ona dobrze płatna. Ponieważ Pan WS nie miał możliwości rozwoju w branży szkutniczej w Polsce, opuścił Polskę i objął stanowisko pracy dla znanego producenta luksusowych łodzi na południowym wybrzeżu Anglii. Tam okazało się, że ochrona przed ekspozycja na żywice nie była tak dobra. Zaczęły rozwijać się u niego problemy z oddychaniem, które zostały zdiagnozowane jako zawodowa astma. Pan WS często cierpiał z powodu bardzo krótkiego oddechu i musiał brać leki w celu złagodzenia jego dolegliwości. Musiał ograniczyć swoje godziny pracy i zmienić charakter pracy, ale niestety to nie przyniosło poprawy jego dolegliwości. Niestety, gdy układ oddechowy jest uczulony na substancje chemiczne, które były przyczyną astmy, jedyne co można zrobić, to zakończyć ten rodzaj pracy, tak aby całkowicie uniknąć kontaktu z tymi substancjami. Z tego powodu Pan WS stracił pracę i miał trudności z płaceniem kredytu na dom. Jego stan zdrowia znacznie się poprawił od czasu kiedy nie był już narażony na substancje powodujące astme. Po kilku miesiącach udało mu się znaleźć inną pracę, choć nie była ona tak dobrze płatna jak poprzednia. Pan WS pozostanie już do końca życia podatny na astme. Każda ekspozycja na pył i opary może pogorszyć jego stan. Pan WS nigdy nie będzie w stanie wrócić do pracy jako laminator i zawsze będzie ograniczony na rynku pracy. Na szczęście jego stan jest teraz stosunkowo łagodny i pozostanie on na tak długo, jak unika on ekspozycji na pył i opary.

Pracodawca początkowo zaprzeczył odpowiedzialności twierdząc, że Pan WS musiał mieć tę kondycję zanim przyszedł do pracy w jego firmie. Pracodawca twierdził, że ich systemy bezpieczeństwa w pracy muszą być lepsze niż te, które stosuje się w Polsce. Nie ma wątpliwości, że gdyby Pan WS był palaczem (a nie był) próbowano by użyć tego argumentu przeciwko niemu. Ostatecznie wszystkie argumenty wysunięte przez byłego pracodawcę upadły. Opinie biegłych, lekarza konsultanta z zakresu pulmunologii oraz pielęgniarki zakładowej zapewniły niezbite dowody w sprawie. Pracodawca przyznał odpowiedzialność i pozostała już tylko kwestia negocjacji wysokości odszkodowania. Przy uwzględnieniu przeszłej i przyszłej utraty zarobków, a także bólu i cierpienia za doznane obrażenia strony uzgodniły kwotę £125.000 jako całkowite i końcowe odszkodowanie w sprawie. Ubezpieczyciel firmy produkującej łodzie zgodził się rownież zapłacić koszty prawne Pana WS

£125,000 Odszkodowania za Astme Spowodowaną Pracą przy Włóknach Szklanych

12 Jul 2013

Claim in confidence today 0800 048 2355 or leave your details below to find out within an hour if we can help.

  • Contact me by:
  • Telephone
  • Email
Big thanks to Tim and Dagmara - they led to a positive end of a very difficult case, they did not give up even for a moment, even though I did not believe in winning anymore. I highly recommend this team - huge experience, determination in acting for the benefit of the client, very good contact at every stage of the case. Mr P.